Nyarapayi Giles Australian, Ngaanyatjarra, c. 1940-2019