Ngalpingka Simms Australian, Ngaanyatjarra, b. 1945